Biểu tượng tỉnh Bình Thuận

Giới thiệu chung

Biểu tượng tỉnh Bình Thuận

24/04/2018 16:24:29
Năm 2005, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công bố Logo chính thức của tỉnh Bình Thuận.


Theo đó, Logo được chọn làm biểu tượng chính thức của tỉnh Bình Thuận do ông Nguyễn Công Quang (Cục VHTTCS - Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) thiết kế và đạt giải nhất tại cuộc thi do UBND tỉnh tổ chức.


Giới thiệu - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.