Dân số

Giới thiệu chung

Dân số

21/05/2012 09:43:32

  • Tổng dân số: 1176,9 nghìn người  (Điều tra dân số năm 2010)
  • Mật độ: 151 người/km²
  • Số nam: 590,2 nghìn người; số nữ: 586,7 nghìn người
  • Số dân thành thị: 459,5 nghìn người;

  • Số dân nông thôn: 717,4 nghìn người

  • Lực lượng lao động địa phương từ 15 tuổi trở lên  647,8 nghìn người
  • Biểu đồ dân số  Giới thiệu - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

  Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

  Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

  Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

  Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

  Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.