Lọc theo

hiển thị từ 1 - 2 trong 2 dòng
  Cử tri

Công ty Thông Thuận sản xuất muối gây nhiễm mặn làm hư hại nhà cửa và đất sản xuất gây bức xúc và nhân dân đã kiến nghị trong nhiều năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cổng thông tin  trả lời

Trong thời gian qua, các hộ dân xã Vĩnh Hảo liên tục phản ánh về việc sản xuất muối của Công ty TNHH Thông Thuận gây nhiễm mặn ảnh hưởng đến nhà cửa, cây trái, giếng nước…của các hộ dân ở gần đồng muối. Các cơ quan chức năng liên tục kiểm tra giải quyết và xử lý, tuy nhiên kết quả chưa cao.

               Ngày 29/5/2009, UBND tỉnh có Công văn số 2524/UBND-KT về việc xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo của Công ty TNHH Thông Thuận, trong đó chỉ đạo UBND huyện Tuy Phong thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát mức độ thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưỏng nhiễm mặn, trên cơ sở đó Công ty TNHH Thông Thuận tiến hành bồi thường thiệt hại; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức quy hoạch, sắp xếp lại khu dân cư và đồng muối.

               Thực hiện Công văn số 2524/UBND-KT của UBND tỉnh, ngày 15/7/2009 UBND huyện Tuy Phong ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng nhiễm mặn tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong. Sau khi có Quyết định 1660/QĐ-UBND, Hội đồng thẩm định đã tiến hành khảo sát, xác định mức độ thiệt hại được 89 hộ dân. Đến ngày 13/7/2010 UBND huyện có Công văn số 939/UBND-KT về việc thống nhất kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại nhiễm mặn do đồng muối Thông Thuận gây ra tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong cho 89 hộ: 79 hộ đã được tính toán để chi trả với số tiền 349.872.000 đồng, 10 hộ còn lại qua khảo sát chưa có dấu hiệu bị ảnh hưởng.

               Hội đồng thẩm định mức độ thiệt hại đã phối hợp với Công ty TNHH Thông Thuận chi trả 03 đợt tổng cộng 227.096.000 đồng/49 hộ. Như vậy, qua 3 đợt đã chi trả được 49/79 hộ đạt 62,03% ứng với số tiền 227.096.000/ 349.872.000đ đạt 64,91%. Còn lại 30 hộ dân không nhận tiền với lý do không thống nhất với mức tiền bồi thường, hỗ trợ; trong đó có 09 hộ dân đề nghị di dời sang nơi khác để ở do đất đai bị nhiễm mặn không thể xây dựng nhà ở lâu dài được, 21 hộ còn lại đề nghị bồi thường, hỗ trợ với mức tiền tương ứng bằng ½ số tiền mà hộ dân bỏ ra xây nhà, vật kiến trúc và yêu cầu phải tiếp tục bồi thường thiệt hại khi nhà cửa bị ảnh hưởng, hư hỏng từ thời gian này trở đi, kể cả bồi thường về đất đai bị ảnh hưởng nhiễm mặn thì các hộ mới nhận tiền đợt này.

               Để tiếp tục giải quyết tình hình trên, ngày 12/8/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất của Công ty TNHH Thông Thuận (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra 1786), nhằm kiểm tra toàn diện công tác bảo vệ môi trường, xác định mức độ ô nhiễm và hậu quả gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất của Công ty TNHH Thông Thuận tại đồng muối Thông Thuận, đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả và các hình thức xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

               Từ ngày 29/9 đến ngày 8/10/2010, Đoàn kiểm tra 1786/QĐ-UBND đã tổ chức kiểm tra toàn diện công tác bảo vệ môi trường và lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường để làm cơ sở xác định mức độ ô nhiễm đối với Dự án đồng muối Thông Thuận. Ngày 17/11/2010, Đoàn kiểm tra 1786/QĐ-UBND báo cáo về kết quả kiểm tra toàn diện công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Thông Thuận. Kết quả một số nội dung chính như sau:

               Về kết quả lấy mẫu và phân tích các thông số ô nhiễm môi trường, Đoàn kiểm tra 1786/QĐ-UBND đã lấy mẫu nước ngầm, nước mặt, nước thải, đất, không khí để phân tích các thông số như pH, Độ cứng toàn phần (tính theo CaCO3); hàm lượng chất rắn tổng cộng; hàm lượng Clorua, NaCl, MgCl2, KCl, MgSO4. Qua kết quả phân tích các thông số như Độ cứng toàn phần (tính theo CaCO3); hàm lượng chất rắn tổng cộng; hàm lượng Clorua đều vượt Quy chuẩn cho phép; hàm lượng các chất Kali, Magie, Natri, Sunfat trong mẫu nước ngầm, nước mặt chiếm 1.39 – 237.36% so với hàm lượng Kali, Magie, Natri, Sunfat trong nước thải ra từ cánh đồng muối, bước đầu xác định được chất lượng nước ngầm, nước mặt có sự thâm nhập của nước thải ra từ cánh đồng muối. Riêng đối với mẫu không khí các thông số như SO2, H2S, Cl2, HCl đều có xuất hiện trong mẫu lấy nhưng còn nằm trong giới hạn cho phép.

               Từ kết quả kiểm tra thực tế, kết quả lấy mẫu phân tích trên và theo phản ánh của người dân bị thiệt hại tại nơi bị ảnh hưởng thì việc phản ánh, khiếu nại về việc sản xuất muối của Công ty TNHH Thông Thuận gây nhiễm mặn ảnh hưởng đến nhà cửa, cây cối, giếng nước...của các hộ dân gần đồng muối là đúng và có cơ sở. Nguyên nhân của các tồn tại trên là do: Dự án đồng muối Thông Thuận có vị trí nằm quá gần khu dân cư tập trung của xã Vĩnh Hảo, nên dễ phát tán hơi nước muối vào khu dân cư xung quanh; mặt khác cao trình đồng muối cao hơn so với mặt bằng khu dân cư, gây thẩm thấu nước muối cho khu vực lân cận, trong khi Công ty chưa tích cực thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, có phần trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc buông lỏng kiểm tra, thiếu kiên quyết trong xử lý sai phạm của chủ đầu tư.

               Ngày 17/11/2010 UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe Đoàn kiểm tra 1786 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì báo cáo kết quả kiểm tra toàn diện công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Thông Thuận và ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, Phó Ban pháp chế HĐND tỉnh, ý kiến các Sở, ngành, UBND huyện Tuy Phong; Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:

               - Đoàn kiểm tra liên ngành đã có ý thức chấp hành, thể hiện trách nhiệm khi kiểm tra xử lý ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất tại đồng muối của Công ty TNHH Thông Thuận; báo cáo đã phản ánh, mô tả hiện trạng đồng muối, có điều tra phỏng vấn dân cư khu vực dự án, có lấy mẫu phân tích, đánh giá và kết luận. Tuy nhiên, từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư cho đến quá trình triển khai đầu tư xây dựng và dự án đi vào hoạt động sản xuất; trong quá trình hoạt động sản xuất đã gây ra những tác động xấu ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu vực dự án (nhiễm mặn, thiệt hại cây cối, nhà cửa).

               Để thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, đồng thời ổn định cuộc sống của người dân và nâng cao trách nhiệm của từng Sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh thống nhất:

               -  Đình chỉ hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Thông Thuận đối với phần diện tích đồng muối đã, đang và sẽ có nguy cơ nhiễm mặn, gây tác động xấu đến cuộc sống người dân tại khu vực dự án (thời hạn đình chỉ cụ thể phù hợp quy định hiện hành và tùy thuộc vào kết quả khắc phục).

               - Yêu cầu chủ đầu tư chấp hành khắc phục những công việc cụ thể như sau:

               + Gia cố mương bao, bao gồm hạ cote đáy thấp hơn đất của dân; bờ đáy và mương bao phải chống thấm, không để xảy ra hiện tượng thẩm thấu hoặc vỡ, tràn nước gây nhiễm mặn khu vực có dân cư sinh sống.

               + Trồng cây xanh tạo vành đai xung quanh khu vực đồng muối, trong đó chú ý tăng cường trồng cây phía có dân cư sinh sống.

               + Bồi thường thỏa đáng cho người dân bị thiệt hại do hoạt động sản xuất của đồng muối gây ra theo nguyên tắc tự thỏa thuận.

               + Thực hiện ngay việc lập thủ tục hồ sơ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để được cấp Sổ chủ nguồn thải theo quy định.

               + Thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường định kỳ theo nội dung Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

               + Thực hiện xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

               Sau khi thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả trên, Công ty có báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức Đoàn kiểm tra, xác nhận thì Công ty mới được phép phục hồi hoạt động sản xuất. Trường hợp Công ty không thực hiện khắc phục thì có biện pháp cưỡng chế, mọi chi phí liên quan đến công tác cưỡng chế do Công ty chi trả.

               * Giao trách nhiệm cụ thể:

               - UBND huyện Tuy Phong:

               + Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường định hướng, hướng dẫn việc thỏa thuận đền bù thiệt hại cho dân; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng (Công an, Đoàn thể, UBND xã) tuyên truyền, giáo dục các đối tượng gây kích động làm ảnh hưởng đến quá trình thỏa thuận đền bù các hộ dân bị thiệt hại.

               + Yêu cầu Công ty TNHH Thông Thuận phải có trách nhiệm duy tu sửa chữa con đường từ cổng Văn phòng Xí nghiệp muối ra Quốc lộ 1A mà Công ty đã sử dụng lưu thông vận chuyển sản phẩm trong thời gian qua.

               - Sở Tài nguyên và Môi trường:

               + Đề xuất thành phần Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục của Công ty TNHH Thông Thuận.

               + Phối hợp các ngành chức năng có liên quan đề xuất cụ thể phần diện tích đồng muối cần đình chỉ sản xuất; đề xuất thời gian hoàn thành từng biện pháp khắc phục theo quy định pháp luật; biện pháp cưỡng chế (nếu có).

               + Thời gian đề xuất, tham mưu các nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2010.

               - Về xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thông Thuận:  Thống nhất như kiến nghị của Đoàn kiểm tra, ngoài ra giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng rà soát các quy định xử phạt do vi phạm trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, lĩnh vực xây dựng để tiếp tục xử lý hành vi vi phạm của Công ty.

               - UBND tỉnh sẽ chủ trì họp các ngành có liên quan để kiểm điểm, đánh giá, phân tích, rút kinh nghiệm trong việc để gây ô nhiễm, chậm phát hiện, chậm xử lý đối với hành vi vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng, sản xuất tại đồng muối của Công ty TNHH Thông Thuận.

  Trần Ngọc Dụng

Đề nghị UBND tỉnh làm rõ việc ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đức Linh thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo, để cho ông Lê Hồng Thái - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường làm trái quy định của Luật Đất đai, ký hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Hòa (vợ ông Đặng Hùng Dũng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đức Chính) thuê 20ha đất có mặt nước chuyên dùng tại Bàu Cát, là đất 5% do UBND xã Đức Chính quản lý, thời hạn sử dụng là 20 năm để thực hiện dự án trồng sen, nuôi cá và vụ lợi cá nhân giao tăng thêm diện tích ghi trong hợp đồng cho bà Hòa 10ha đất mặt nước Bàu Cát.

Cổng thông tin  trả lời

UBND tỉnh đã có Công văn số 3374/UBND-NC ngày 21/7/2010 giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu, xác minh làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Trần Ngọc Dụng và tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở xác minh và báo cáo của Thanh tra tỉnh. Ngày 11/11/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời như sau:

1. Nội dung ông Trần Ngọc Dụng tố cáo ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đức Linh thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo ông Lê Hồng Thái - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, làm trái quy định của Luật Đất đai ký hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Hoà (vợ ông Đặng Hùng Dũng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đức Chính) thuê 20ha đất có mặt nước chuyên dùng tại Bàu Cát, là đất 5% do UBND xã Đức Chính quản lý, thời hạn sử dụng là 20 năm để thực hiện dự án trồng sen, nuôi cá và vụ lợi cá nhân giao tăng thêm diện tích ghi trong hợp đồng cho bà Hoà 10ha đất mặt nước Bàu Cát, là không đúng; bởi vì:

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 37 Luật Đất đai 2003; Khoản 1, Điều 33 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Quyết định số 63/2002/QĐ-UBBT ngày 16/10/2002 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vùng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt tỉnh Bình Thuận đến năm 2010, Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đức Linh ký, ban hành Quyết định số 45/2005/QĐ-UBND ngày 12/7/2005 về việc cho phép chuyển mục đích từ đất có mặt nước chuyên dùng và cho thuê để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo dự án đầu tư đã được chấp thuận là đúng chức trách và thẩm quyền quy định.

- Việc ông Lê Hồng Thái - Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Đức Linh ký Hợp đồng thuê đất số 12/HĐ-TNMT ngày 12/7/2005 với bà nguyễn Thị Hoà là thực hiện Quyết định số 45/2005/QĐ-UBND ngày 12/7/2005 của UBND huyện Đức Linh (nêu trên) và đúng với quy định tại Điều 67 Luật Đất đai năm 2003 và Điểm b, Khoản 1, Điều 123, Mục II Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. Diện tích đất cho bà Nguyễn Thị Hoà thuê không thuộc quỹ đất công ích 5% do UBND xã Đức Chính quản lý, thời hạn cho thuê đất 20 năm là phù hợp quy định của Luật Đất đai. Việc cấp 02 Giấy chứng nhận QSD đất cho bà Nguyễn Thị Hoà, tổng diện tích sử dụng nuôi cá và trồng sen là 200.160m2 theo Biên bản cắm mốc và bàn giao đất thực địa cho bà Hòa ngày 20/7/2005 của Phòng Tài nguyên & Môi trường.

2. Việc tranh chấp với ông Đặng Hùng Dũng về diện tích 21ha đất khu vực Bàu Cát và đòi bồi thường chi phí đầu tư san ủi, cải tạo diện tích khoảng 6.000m2 đất, ông Trần Ngọc Dụng đã khởi kiện và Toà án nhân dân huyện Đức Linh ra Thông báo số 109/2008/DS-TA ngày 10/10/2008 về việc thụ lý vụ án./.

(Thông báo số 190/TB-UBND ngày 11/11/2010 của UBND tỉnh)

 

 

hiển thị từ 1 - 2 trong 2 dòng
Hỏi đáp - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.