Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận Trường Trung học cơ sở Trưng Vương thuộc thành phố Phan Thiết đạt chuẩn Quốc gia

Thông báo

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận Trường Trung học cơ sở Trưng Vương thuộc thành phố Phan Thiết đạt chuẩn Quốc gia

Xem trong File gửi kèm


Tải File 2776Qdtub


Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.