Dự thảo danh mục khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận lên cổng thông tin điện tử của Tỉnh

Thông báo

Dự thảo danh mục khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận lên cổng thông tin điện tử của Tỉnh
Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.