Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh

Thông báo

Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh

(binhthuan.gov.vn) Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận thông báo: Kể từ ngày 26/12/2016, trụ sở làm việc Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển từ số 10 đường Phan Chu Trinh, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết đến địa điểm mới là số 216 đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết.

Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để liên hệ công tác.

Nguyễn Tùng

                                                                                                                                                                                                                  


Văn bản: 49/TB-VP


Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (062) 3831380. Fax: (062) 3822919.