Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam - Đề án thành lập vùng nông nghiệp công nghệ cao Bình Thuận và nghe báo cáo về các dự án đầu tư tại vùng nông nghiệp công nghệ cao Bình Thuận

Thông báo

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam - Đề án thành lập vùng nông nghiệp công nghệ cao Bình Thuận và nghe báo cáo về các dự án đầu tư tại vùng nông nghiệp công nghệ cao Bình Thuận

Xem nội dung trong File


253 /TB-UBND


Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.