V/v tiếp tục mời gọi đầu tư hạ tầng vào Cụm công nghiệp Hải Ninh, tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Thông báo

V/v tiếp tục mời gọi đầu tư hạ tầng vào Cụm công nghiệp Hải Ninh, tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Tải file thông báo đính kèm


329/UBND-KT


Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.