Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Quyết định về ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2018

Thông báo

Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Quyết định về ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2018

Tải file quyết định đính kèm


1696 /QĐ-UBND


Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.