Thông tin về nhu cầu mua sắm tập trung năm 2017

Thông báo

Thông tin về nhu cầu mua sắm tập trung năm 2017

Tải danh mục chi tiết kèm theo:

Bổ sung danh sách mua sắm công


Công văn số 58/TTMTSC-NV


Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (062) 3831380. Fax: (062) 3822919.