Thông báo tiếp nhận phản ánh về thủ tục hành chính

Thông báo

Thông báo tiếp nhận phản ánh về thủ tục hành chính


THÔNG BÁO


Về việc công bố địa chỉ thư điện tử tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị,

đánh giá của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính.

Thực  hiện  Chương  trình  tổng  thể  cải  cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011  -  2020, với trọng tâm là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, lấy mục tiêu nâng cao dịch vụ hành chính và chất lượng  dịch  vụ  công  làm  khâu  đột  phá; đảm  bảo hoàn  thành  các  mục  tiêu,  nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016 -  2020) của tỉnh theo kế  hoạch đề ra;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận công bố địa chỉ thư điện tử thutuchanhchinh@binhthuan.gov.vn để tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, đánh giá của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính. Địa chỉ thư điện tử và thông tin phản hồi được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận tại địa chỉ www.binhthuan.gov.vn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận rất mong nhận được những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về các vấn đề sau:

1. Những vướng mắc trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức;

2. Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế, sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính;

3. Quy định hành chính không hợp pháp; quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia;

4. Phương án xử lý những phản ánh, kiến nghị tại các khoản nêu trên;

5. Việc thiếu công khai, minh bạch của cơ quan hành chính đối với các thông tin về thủ tục hành chính;

6. Góp ý vào dự thảo văn bản pháp luật có quy định về thủ tục hành chính;

7. Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính;

8. Không tiếp nhận khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Không hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành chính.

9. Những vấn đề khác được nhân dân quan tâm.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài phát thanh và Truyền hình, Văn phòng UBND tỉnh công bố nội dung thông báo này trên Báo, Đài và Cổng thông tin điện tử tỉnh để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết.

Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp những ý kiến phản ánh qua hộp thư điện tử thutuchanhchinh@binhthuan.gov.vn, định kỳ hàng tuần báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (062) 3831380. Fax: (062) 3822919.