Thông báo về kết quả phúc khảo (vòng 1), kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018

Thông báo

Thông báo về kết quả phúc khảo (vòng 1), kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018

Tải file thông báo đính kèm


1626/TB-HĐTD


Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.