Kết quả phúc khảo (vòng 1) kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2018

Thông báo

Kết quả phúc khảo (vòng 1) kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2018


Điểm thi môn Tiếng Anh và Tin học


Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.