V/v công bố công khai các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thông báo

V/v công bố công khai các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định 2897/QĐ-UBND


BIỂU THỐNG KÊ CHI TIẾT 245 KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (062) 3831380. Fax: (062) 3822919.