Quyết định về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Y tế Bình Thuận

Thông báo

Quyết định về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Y tế Bình Thuận

Xem nội dung trong File gửi kèm


2848qdtu


Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.