Thông báo về việc triển khai thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Y tế năm 2018

Thông báo

Thông báo về việc triển khai thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Y tế năm 2018

Tải các đính kèmThông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.