Công điện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện: về việc xả nước qua đập tràn Hàm Thuận, dự kiến khoảng 10 giờ, thứ 7 ngày 15/9/2018

Thông báo

Công điện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện: về việc xả nước qua đập tràn Hàm Thuận, dự kiến khoảng 10 giờ, thứ 7 ngày 15/9/2018

CÔNG ĐIỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ĐIỆN:

 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện: Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh;

- Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Quân sự, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận, Tỉnh Đoàn Bình Thuận, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh, Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Theo Thông báo số 609/TĐĐHĐ-VH-TTĐ ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc xả nước qua đập tràn Hàm Thuận, dự kiến khoảng 10 giờ, thứ 7 ngày 15 tháng 9 năm 2018 sẽ xả qua tràn với lưu lượng từ 25m3/s đến 50m3/s; khả năng ngập úng các vùng trũng, ven sông La Ngà thuộc địa bàn các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh Đức Linh, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân vùng hạ du công trình.

Để chủ động phòng, tránh lũ, ngập lụt, sạt lở đất vùng hạ lưu khu vực sông La Ngà thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh Đức Linh, giảm tối đa thiệt hại cho nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh Đức Linh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh Đức Linh:

- Thông báo ngay cho nhân dân các xã dọc lưu vực sông La Ngà biết thông tin về thời gian, lưu lượng xả qua tràn hồ Hàm Thuận để người dân khu vực hạ du biết, chủ động phòng tránh kịp thời; cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngầm, tràn qua sông và cấm người dân lội qua sông khi hồ Hàm Thuận xả qua tràn.

- Kiểm tra, rà soát ngay các khu vực dân cư ven sông hay bị ngập lụt để triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng tránh ngập lụt theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo vệ sản xuất, đời sống nhân dân trong khu vực, không được chủ quan, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống nhất là tình hình mưa, lũ diễn ra thường xuyên trong thời gian qua và thời điểm diễn ra vào ngày nghỉ hàng tuần, qua đó, giảm tối đa thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản các xã ven sông La Ngà.

2. Các sở, ngành và đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Công thương, Quân sự, Công an, Tỉnh Đoàn chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng xung kích ứng cứu, tham gia hỗ trợ các địa phương, người dân thu hoạch sản xuất, tiến hành sơ tán, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

3. Các cơ quan báo, đài và Cổng thông tin điện tử tỉnh thường xuyên thông tin về mưa, lũ và kế hoạch xả nước qua tràn hồ Hàm Thuận của Công ty và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện này để chính quyền và nhân dân biết, chủ động ứng phó.

4. Tổ chức trực ban 24/24 giờ tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các địa phương; đồng thời,  phối hợp với Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi, nắm bắt thông tin, dự báo, cảnh báo và tổng hợp, báo cáo tình hình về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) để chỉ đạo, xử lý kịp thời./.


Xem file công điện đính kèm


08 /CĐ-UBND


Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.