Giải báo chí về xây dựng đảng tỉnh Bình Thuận (Giải cờ đỏ)

Thông báo

Giải báo chí về xây dựng đảng tỉnh Bình Thuận (Giải cờ đỏ)

Tải file nội dung đính kèmThông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (062) 3831380. Fax: (062) 3822919.