Thông báo Các thủ tục hành chính không thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Thông báo

Thông báo Các thủ tục hành chính không thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

26/TB-TTHCC


Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.