Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Báo cáo phân tích, đánh giá chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số Hiệu quảQuản trị hành chính công (PaPi) năm 2017 của tỉnh Bình Thuận

Thông báo

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Báo cáo phân tích, đánh giá chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số Hiệu quảQuản trị hành chính công (PaPi) năm 2017 của tỉnh Bình Thuận

Tải về:


Thông báo 243/TB-UBND


Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.