Về việc nhận quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp trúng tuyển vào viên chức chuyên ngành y tế năm 2018

Thông báo

Về việc nhận quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp trúng tuyển vào viên chức chuyên ngành y tế năm 2018

Xem nội dung trong tệp gửi kèm


thongbaoquyetdinh.pdf


Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.