Kế hoạch thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài của tỉnh năm 201

Thông báo

Kế hoạch thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài của tỉnh năm 201

Tải file kế hoạch đính kèm


1734 /KH-UBND


Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.