Kết luận của PCT UBND tỉnh - Nguyễn Đức Hòa tại cuộc họp nghe Sở GDĐT báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018

Thông báo

Kết luận của PCT UBND tỉnh - Nguyễn Đức Hòa tại cuộc họp nghe Sở GDĐT báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018

Tải file đính kèm


202 /TB-UBND


Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.