Quyết định Về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận

Thông báo

Quyết định Về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận

Tải file quyết định đính kèm


1687 /QĐ-UBND


Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.