Thời gian khai trương, chính thức đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận đi vào hoạt động

Thông báo

Thời gian khai trương, chính thức đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận đi vào hoạt động
Tải file thông báo kèm theo


Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.