Hỗ trợ cuộc thi sáng tác bài hát truyền thống và thiết kế biểu tượng HVCT khu vực II

Thông báo

Hỗ trợ cuộc thi sáng tác bài hát truyền thống và thiết kế biểu tượng HVCT khu vực II

Tệp đính kèm


Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.