Về việc thực hiện công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thông báo

Về việc thực hiện công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
Tải file đính kèmThông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (062) 3831380. Fax: (062) 3822919.