Mời thầu gói thầu mua sắm máy vi tính để bàn các loại thuộc danh mục tài sản nhà nước mua sắm theo phương thức tập trung năm 2019

Thông báo

Mời thầu gói thầu mua sắm máy vi tính để bàn các loại thuộc danh mục tài sản nhà nước mua sắm theo phương thức tập trung năm 2019

Xem nội dung trong tệp gửi kèm


CV265


Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.