Sự kiện

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày bắt đầu: 21/08/2018 - Ngày kết thúc: 22/09/2018

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 !


- Thời gian tổ chức: Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo dự kiến sẽ được tổ chức trong 02 ngày (ngày 20/9 và ngày 21/9/2018).

- Địa điểm: Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận. 

Tin tức - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.