Sự kiện

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2016

Ngày bắt đầu: 12/12/2016 - Ngày kết thúc: Không có

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2016, với chủ đề "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Bình Thuận trong thời kỳ hội nhập quốc tế".

Bao gồm nhiều hoạt động như:

- Trên lĩnh vực văn hóa: Biểu diễn nghệ thuật dân gian; trình diễn trang phục dân tộc; giới thiệu lễ hội tiêu biểu;

- Trên lĩnh vực thể thao: Chạy việt dã nam - nữ; kéo co phối hợp, đẩy gậy nam - nữ;

Thời gian tổ chức: Từ ngày 15/12/2016 đến ngày 17/12/2016;

Địa điểm: Khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

 

Tin tức - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (062) 3831380. Fax: (062) 3822919.