Sự kiện

Nông sản an toàn và xuất khẩu tỉnh Sơn La

Ngày bắt đầu: 26/07/2018 - Ngày kết thúc: 31/08/2018

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời Truy cập địa chỉ: http://sonla.gov.vn/nong-san-an-toan-va-xuat-khau

Tin tức - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.