Quy trình nộp và xử lý hồ sơ qua dịch vụ hành chính công trực tuyến

Trung tâm hành chính công

Quy trình nộp và xử lý hồ sơ qua dịch vụ hành chính công trực tuyến

25/12/2017 15:47:03
Trung tâm Hành chính côngTin tức - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.