Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 1476 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 07/2019/QĐ-UBND 21/02/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo uyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường hiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2 06/2019/QĐ-UBND 14/02/2019 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019
3 05/2019/QĐ-UBND 01/02/2019 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
4 04/2019/QĐ-UBND 31/01/2019 Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5 03/2019/QĐ-UBND 17/01/2019 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
6 01/2019/QĐ-UBND 10/01/2019 Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
7 02/2019/QĐ-UBND 10/01/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập, các Phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
8 52/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 Quyết định ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
9 53/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
10 51/2018/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
hiển thị từ 1 - 10 trong 1476 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
Văn bản pháp quy - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.