Tìm kiếm
Từ ngày đến ngày
hiển thị từ 1 - 10 trong 23914 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1740/UBND-KT 21/05/2019 V/v tổ chức hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học
2 1739/UBND-TTTT 21/05/2019 V/v góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức.
3 1174/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Nam để đấu giá quyền sử dụng đất
4 1650/UBND-KGVXNV 14/05/2019 V/v công tác phối hợp tuyên truyền trực quan kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
5 1649/UBND-TTTT 14/05/2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.
6 1179/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc phê duyệt Đề án thành lập Trạm quản lý, bảo vệ rừng liên huyện vùng giáp ranh huyện Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận và huyện Đức Trọng, huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng
7 1180/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc thay thế thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận
8 1181/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bình Thuận
9 1182/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận
10 1659/UBND-KGVXNV 14/05/2019 V/v hoãn cuộc cuộc họp sáng ngày 17/5/2019.
hiển thị từ 1 - 10 trong 23914 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
Website Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận