Bắc Bình: công tác thi đua khen thưởng thực hiện theo đúng quy định, quy trình đảm bảo khách quan, chính xác

Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện, sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận và các Đoàn thể và sự phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của huyện đã có những chuyển biến và phát triển tích cực, hiệu quả cả nội dung và hình thức, từ đó khơi dậy tiềm năng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội được giao.

         Các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, các tổ chức chính trị xã hội, các hội đoàn thể tiếp tục được duy trì và nhân rộng, cụ thể như  Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, Năm 2022 ước đạt 27/34 tiêu chí theo kế hoạch số 112 ngày 10/5/2022 của UBND huyện; lũy kế đến cuối năm, toàn huyện đạt 258 tiêu chí, bình quân 16,13 tiêu chí/xã. Trong đó, có thêm xã Hồng Phong đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện là 10 xã. Đồng thời, cụ thể hóa hệ thống văn bản của Tỉnh thực hiện trìnhmục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

         Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, giai đoạn 2021-2025  trên địa bàn huyện, trong đó  các sản phẩm được tỉnh xét duyệt năm 2022, gồm 03 sản phẩm là yến sào Thái An của cơ sở kinh doanh Lê Trúc Quyên, bò 1 nắng xã Phan Hòa của cơ sở kinh doanh Bá Hữu Nhi, thanh nhãn Bình Thuận của hộ Mã Bĩnh Tường.

         Hưởng ứng phong trào thi đua “ Bình Thuận chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”,  các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và nhân dân trong toàn huyện đã tích cực vận động, đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà ở và giúp đỡ hộ nghèo. Trong năm quỹ “Vì người nghèo” 02 cấp huyện, xã đã vận động được gần 1,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 137,5%, vận  động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng và sửa chữa  được 29 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng, vận động thăm, tặng hơn 30 ngàn suất quà, tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng để hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội trong huyện. Hỗ trợ cho 23 hộ nghèo, cận nghèo vốn sinh kế để phát triển kinh tế năm 2022 với tổng số tiền 230 triệu đồng…     Thực hiện Kế hoạch số 2606 ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh
về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bình Thuận thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. UBND huyện đã triển khai trong cán bộ, công chức,viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở. Qua theo dõi cho thấy các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm quán triệt và ý thức trách nhiệm trong thực hiện văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày càng được nâng cao.

         Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hội nông dân huyện đã thực hiện tốt các chương trình phối hợp thực hiện nhằm tạo điều kiện cho hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đem lại hiệu quả thiết thực, đạt thành tích cao trong phong trào thi đua. Phong trào thi đua"nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", đạt kết quả như sau: Tổ chức chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên nông như trồng, chăm sóc cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất lúa, trồng rau sạch, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả, kỹ thuật chăn nuôi bò vỗ béo, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn trên cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi. Qua đó đã có nhiều tấm gương nông dân vượt khó, quyết tâm vươn lên, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả; trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình có mô hình trồng chuối cấy mô của nông dân 2 xã Phan Sơn Phan Lâm, với 1 ha bà con trồng được 3.000 cây chuối, theo bà con nông dân cho biết 1 cây chuối cho thu hoạch 15 ký trái, với giá mua dao động hiện nay từ 10 đến 12.000 đồng/ký thì mỗi ha cho thu nhập 450 triệu đồng, qua đó giúp cho nông dân vùng cao 2 xã Phan Sơn Phan Lâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

         Công tác quốc phòng và an ninh được tăng cường và triển khai toàn diện tạo chuyển biến tích cực trên các mặt. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra. Phong trào thi đua quyết thắng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng, chống tội phạm được phát động mạnh mẽ. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cao điểm. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và tổ chức giao quân năm 2022 hoàn thành 100% chỉ tiêu ở các cấp. Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh.

         Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn, giải quyết kịp thời, không để phát sinh phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Lực lượng Công an từ huyện đến cấp xã, thị trấn đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ để phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Tội phạm trật tự xã hội được kéo giảm.

         Các phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong sạch vững mạnh
đã góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận, đoàn thể và sự phấn đấu của các cơ quan, đơn vị đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đưa các Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; xây dựng, chỉnh đốn tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo" đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan công quyền có tinh thần làm việc công tâm, gần gũi, tôn trọng và có trách nhiệm với nhân dân. Các cơ quan nhà nước đã chú trọng hơn đến việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên ở cơ sở, không để hình thành " điểm nóng".

         Triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, rà soát sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế và tiếp tục đẩy mạnh chấn chỉnh ý thức chấp hành nội quy, quy chế làm việc, kỷ luật công vụ theo Chỉ thị 27  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 26 của Thủ tướng chính phủ. Lãnh, chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo thành công và đúng pháp luật.

         Ngoài ra, còn có nhiều phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

         Phòng trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào vận động ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương”; phong trào “Hủ gạo tình”; phong trào “Tiếp bước đến trường”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Mái ấm công đoàn”; quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” ,quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” , phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng – an ninh”, Phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Sáng tạo khởi nghiệp”, “Ý tưởng sáng tạo”, Phong trào “tuổi xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “đồng hành cùng thanh niên trong học tập”, “đồng hành với thanh niên khởi nghiệp,lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Bộ đội Cụ Hồ”, “Cựu chiến binh gương mẫu”,…các phong trào tham gia phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi…

         Trong năm 2022, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình mới sáng tạo và gương điển hình được các cấp, các ngành tuyên truyền, nhân rộng: mô hình “camera an ninh”, mô hình “ánh sáng an ninh”, mô hình “khu dân cư phòng chống tội phạm”, mô hình chức sắc Bàlamon giáo tham gia bảo đảm an ninh trật tự” vì bình yên cuộc sống tại xã Phan Hiệp”, mô hình phòng, chống lay lan ma  túy, mô hình chức sắc tôn giáo bảo đảm an ninh trật tự, mô hình trồng cây thanh long Vietgap, trồng bưởi da xanh, mô hình sản xuất các giống lúa mới, Đài thơm 8, ST24, N25, các giống lúa OM.... Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình, cụ thể như sau: Gương điển hình trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi: Hộ ông Tsằn Boi Lộc ở Hải Ninh kinh doanh dịch vụ xay xát lúa gạo, làm tốt công tác từ thiện; Hộ ông Nguyễn Hữu Hảo thị trấn Lương Sơn trồng trọt, chăn nuôi ....

         Trong năm qua phong trào thi đua. Phong trào thi đua đã góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận, đoàn thể và sự phấn đấu của các cơ quan, đơn vị đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản lượng lương thực năm 2022 ước đạt 233.600 tấn, đạt tỷ lệ 100,69% kế hoạch;  Trồng rừng: 1047  ha đạt 104,7% kế hoạch; Tổng thu ngân sách năm 2022 ước đạt 400 Tỷ đồng, đạt 198 % dự toán; Cấp Giấy CNQSDĐ năm 2022 ước đạt hơn 420 ha, đạt 110 % kế hoạch; đạt 96,65% so với cùng kỳ năm 2021; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế  đạt 89,3% kế hoạch ; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 125;  Giải quyết việc làm cho gần gần  1.800  lao động, đạt 100,85% kế hoạch;  Giảm hộ nghèo 0,18 %, đạt 100% ; Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi là 6,95%, Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1; Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trong khu dân cư ;Tỷ lệ hộ có điện thắp sáng 100% đạt kế hoạch; Công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Một số lĩnh vực khác như
Lĩnh vực Nông nghiệp và nông thôn: tổng diện tích gieo trồng toàn huyện được 67.941  ha, đạt 105,74% kế hoạch. Trong năm 2022 đã triển khai thực hiện hỗ trợ người trồng lúa áp dụng hỗ trợ liên kết giống mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; thực hiện liên kết chuỗi giá trị theo Nghị định số 62 ; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; Thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao như sản xuất trong nhà màn, ứng dụng tưới tiết kiệm theo hướng tự động hóa, kèm với dưỡng chất, thuốc BVTV...Chăn nuôi chuyển dịch theo hướng giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm đầu ra cho sản phẩm.

         Công tác quản lý hạ tầng giao thông được đảm bảo, xử lý kịp thời các công trình cống, thoát nước bị mất và hư hỏng. Triển khai xây dựng kế hoạch xây dựng các tuyến đường GTNT giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện gồm 232 công trình/13 xã, với tổng chiều dài 46,57 km. Trong năm 2022 đã triển khai xây dựng 29 tuyến đường giao thông nông thôn tại 11 xã, với tổng chiều dài 05 km và tổng kinh phí thực hiện gần 6 tỷ đồng.

          Thực hiện chương trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồngbào dân tộc thiểu số: Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các quyết định của Chính phủ, của Tỉnh theo quy định, tổ chức Tết Đầu lúa của đồng bào các dân tộc 04 xã vùng cao đảm bảo chu đáo.

          Chất lượng giáo dục các cấp học tiếp tục được duy trì. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi vào nhà trẻ đến trường tăng 5,7% so với năm học trước, tỷ lệ huy động học sinh 6 tuổi vào lớp 1 là 100%, tỷ lệ chung học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi là 99,7%. Xây dựng Trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục triển khai thực hiện, trong năm 2022, có thêm 06 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: 02 trường mầm non – mẫu giáo, 02 trường tiểu học và 02 trường trung học cơ sở, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia đến nay là 35/67 trường, đạt tỷ lệ 52,23%. Công tác đào tạo nghề đạt chỉ tiêu đề ra, trong năm 2022 đã thực hiện đào tạo cho 98 lao động, đạt 100% kế hoạch.

         Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, kiện toàn; đến nay toàn huyện có 09/18 Trạm Y tế xã, thị trấn có bác sỹ và 18/18 Trạm Y tế xã, thị trấn có hộ sinh. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt chỉ tiêu tỉnh đề ra đạt 89,3% kế hoạch. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trong năm 2022 đạt 6,81%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đạt 95% đạt kế hoạch đề ra. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được giám sát chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi bổ sung, mũi  nhắc lại cho đối tượng 18 tuổi trở lên, hoàn thành hai mũi vắc xin phòng COVID-19 cơ bản cho trẻ từ 12-17 tuổi, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.

         Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành của huyện được đăng nhập trên Trang Quản lý văn bản và điều hành; tất cả các văn bản đến, đi, xử lý công việc, phối hợp xử lý, trao đổi nội bộ… Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện thực hiện theo cơ chế liên thông đã được các cơ quan, đơn vị duy trì sử dụng, góp phần thực hiện cải cách hành chính

         Văn hóa - Thể dục thể thao - Du lịch: Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời, đa dạng. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc được hướng dẫn tuyên truyền một cách cụ thể. Tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nhâm Dần, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, 03/02/1930-03/02/2022; ngày hội văn hóa - thể thao 4 xã miền núi lần thứ XXII tại xã Phan Điền; kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng quê hương Bắc Bình, 18/4/1975-18/4/2022; kỷ niệm 77 năm Cách Mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải “ Bơi, chạy, trượt đồi cát” huyện Bắc Bình mở rộng lần thứ VIII năm 2022; Giải đua xe đạp huyện Bắc Bình mở rộng lần thứ I năm 2022; tổ chức thành công đại hội TDTT lần thứ VII năm 2022; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận và 30 năm Ngày thành lập thị trấn Chợ Lầu. Phối hợp Đài truyền hình Việt Nam VTV9 thực hiện: ký sự
“Miền Thùy Dương” gồm 5 tập được phát sóng liên tục trên VTV1 từ ngày 15 – 19/8/2022 nhân dịp kỷ niệm Ngày 27/7 và phim tài liệu “Bên dòng Sông Lũy” phát sóng trên VTV5 vào ngày 08/9/2022.
         Trong năm 2022, hoạt động du lịch dần dần được khôi phục, số lượng khách tham quan tăng so với kế hoạch đề ra 45,4% với 160.000 lượt khách, trong đó khách trong nước chiếm 95%, khách quốc tế chiếm 5%, tăng so với năm 2021 là 281 %.

          Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác thi đua khen thưởng ở huyện năm 2022 có những hạn chế như  Phần lớn cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng chủ yếu là kiêm nhiệm, công việc thay đổi thường xuyên, vì vậy rất hạn chế trong đề xuất, tham mưu đã làm ảnh hưởng đến công việc chung vì không kịp nắm bắt công việc. Phong trào thi đua tuy có nhiều nhưng việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình ở nhiều cơ quan, địa phương đơn vị còn lúng túng, chưa được quan tâm đúng mức…

            Các chỉ tiêu chủ yếu như  Tổng thu ngân sách 295 tỷ đồng;Trồng rừng 1.000 ha; Cấp Giấy CNQSDĐ 300 ha; Tỉ lệ giảm sinh:0,020%; Tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dưới 7,0%; Tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1:99,9%; Tỉ lệ hộ có điện thắp sáng trong khu dân cư’ Tỉ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trong khu dân cư:100% ; Tuyển quân  182 quân

          Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Các cấp, các ngành, các đơn vị và địa phương trên cơ sở nhiệm vụ và mục tiêu chung, đồng thời căn cứ vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao, gắn với đặc điểm tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương mình để cụ thể hoá
thành các nội dung, tiêu chí cụ thể. Tiến hành sơ, tổng kết kịp thời sau mỗi phong trào, mỗi đợt thi đua; cần biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; chú trọng các hình thức khen đột xuất, khen chuyên đề, khen cho người lao động trực tiếp và tập thể lao động ở những nơi khó khăn, phức tạp;   Tăng cường thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua yêu nước, qua đó làm cho mọi người thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước” thi đua gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng khu vực nông thôn. Tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển các loại hình tổ chức sản xuất; gắn với giải quyết đồng bộ và cơ bản các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn..

 

CHUNG DIỄM

TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Tham quan Hồ Cà Giây
  • Cung đường Bàu Trắng
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 57
  • Trong tuần: 6 488
  • Tháng hiện tại: 28 806
  • Tổng lượt truy cập: 1159953
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang