Bắc Bình : Cải cách thủ tục hành chính khách quan, công khai, minh bạch

Thời gian qua,  Công tác cải cách hành chính được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện. Nhìn chung, việc giải quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đảm bảo; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa huyện, cấp xã được củng cố, kiện toàn; đầu tư kinh phí trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị máy móc phục vụ công tác cải cách hành chính được quan tâm ...

         Đến nay, Toàn huyện có 12/12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và 18/18 xã, thị trấn thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Trong năm 2022, Bộ phận Một cửa huyện đã tiếp nhận 21.196 hồ sơ, trong đó Đã giải quyết 18.642 hồ sơ, đạt tỷ lệ 87,95%; trong đó Giải quyết đúng hẹn 4.201 hồ sơ.Bộ phận Một cửa cấp xã đã tiếp nhận 20.019 hồ sơ, trong đó Đã giải quyết 17.108 hồ sơ, đạt tỷ lệ 85,45%, Giải quyết đúng hẹn 4.845 hồ sơ,  Đang giải quyết 2.911 hồ sơ.

Trong năm 2022 đã tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt mức độ hài lòng

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2023, các bộ phận liên quan tiếp tục thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đối với công tác cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương, Tiếp tục đẩy mạnh rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; kiểm soát chặt việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; duy trì thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông. …

 

Chung Diễm

TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Tham quan Hồ Cà Giây
  • Cung đường Bàu Trắng
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 847
  • Trong tuần: 14 042
  • Tháng hiện tại: 52 683
  • Tổng lượt truy cập: 1027821
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang