Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của huyện Bắc Bình

Nhằm duy trì những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND huyện Bắc Bình vừa xây dựng kế hoạch  khắc phục tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của huyện Bắc Bình.        

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện khắc phục chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2022 qua đánh giá của Hội đồng thẩm định tỉnh như sau: Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân cấp huyện giao đạt 12/14 chỉ tiêu, tỷ lệ 85,71% ; Thực hiện kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo
thẩm quyền ; Kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh hàng năm - DTI hoặc kết quả chung chỉ số đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của đơn vị do UBND tỉnh công bố: Chỉ số ICT đạt 88,93%... 

         Căn cứ Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hoá triển khai thực hiện tốt kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về nhiệm vụ được phân công.  Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của đơn vị, địa phương qua đánh giá
của huyện đối với những tiêu chí thấp điểm hoặc không đạt điểm gửi về UBND huyện qua Phòng Nội vụ  trước ngày 28/02/2023 để theo dõi, tổng hợp.

Chung Diễm

TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Tham quan Hồ Cà Giây
  • Cung đường Bàu Trắng
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 854
  • Trong tuần: 14 049
  • Tháng hiện tại: 52 690
  • Tổng lượt truy cập: 1027828
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang