Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh thông báo KHẨN liên quan đến địa điểm ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

 

 

UBND huyện Đức Linh thông báo KHẨN kiên quan đến địa điểm ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị trấn Đức Tài.pdfipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang