Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Thuận về thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo
K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20426%20c%E1%BB%A7a%20Ban%20Ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o%20%20515.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang