CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
12017 /SCT-QLCN
Ngày bắt đầu: 07/08/2020
Ngày kết thúc: 07/09/2020
Lượt xem:0
2
Ngày bắt đầu: 01/08/2020
Ngày kết thúc: 01/09/2020
Lượt xem:65
3821 /SKHCN-QLCN
Ngày bắt đầu: 20/07/2020
Ngày kết thúc: 20/08/2020
Lượt xem:186
42056 /SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 20/07/2020
Ngày kết thúc: 20/08/2020
Lượt xem:171
51100/STP-NV2
Ngày bắt đầu: 15/07/2020
Ngày kết thúc: 15/08/2020
Lượt xem:246
62415 /STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 15/07/2020
Ngày kết thúc: 15/08/2020
Lượt xem:226
72284/SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 13/07/2020
Ngày kết thúc: 13/08/2020
Lượt xem:243
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
13028/VP-NCKSTTHC
Ngày bắt đầu: 03/07/2020
Ngày kết thúc: 03/08/2020
Lượt xem:325
22171/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 02/07/2020
Ngày kết thúc: 02/08/2020
Lượt xem:326
32045/STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 12/06/2020
Ngày kết thúc: 12/07/2020
Lượt xem:2632
4417 /STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 03/06/2020
Ngày kết thúc: 03/07/2020
Lượt xem:616
52436 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 28/05/2020
Ngày kết thúc: 28/06/2020
Lượt xem:665
62384 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 26/05/2020
Ngày kết thúc: 26/06/2020
Lượt xem:573
71836 /STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 25/05/2020
Ngày kết thúc: 25/06/2020
Lượt xem:557
8195/BTĐKT-NVII
Ngày bắt đầu: 20/05/2020
Ngày kết thúc: 20/06/2020
Lượt xem:718
9706 /STP-NV2
Ngày bắt đầu: 30/04/2020
Ngày kết thúc: 30/05/2020
Lượt xem:1637
101364/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 25/04/2020
Ngày kết thúc: 25/05/2020
Lượt xem:131
11763/SLĐTBXH-NCC
Ngày bắt đầu: 23/04/2020
Ngày kết thúc: 23/05/2020
Lượt xem:794
121243/SKHĐT-ĐKKD
Ngày bắt đầu: 30/03/2020
Ngày kết thúc: 30/04/2020
Lượt xem:928
13320/SKHCN-QLKH
Ngày bắt đầu: 27/03/2020
Ngày kết thúc: 27/04/2020
Lượt xem:880
14987/SNN-CCCNTY
Ngày bắt đầu: 27/03/2020
Ngày kết thúc: 27/04/2020
Lượt xem:846
15748 /SCT-QLCN
Ngày bắt đầu: 26/03/2020
Ngày kết thúc: 26/04/2020
Lượt xem:817
16306/SKHCN-QLCN
Ngày bắt đầu: 26/03/2020
Ngày kết thúc: 26/04/2020
Lượt xem:924
17306/SKHCN-QLCN
Ngày bắt đầu: 26/03/2020
Ngày kết thúc: 26/04/2020
Lượt xem:815
18594 /SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 25/03/2020
Ngày kết thúc: 25/04/2020
Lượt xem:986
19933 /SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 25/03/2020
Ngày kết thúc: 25/04/2020
Lượt xem:797
201281/STNMT-CNTT
Ngày bắt đầu: 24/03/2020
Ngày kết thúc: 24/04/2020
Lượt xem:803
211091cv
Ngày bắt đầu: 23/03/2020
Ngày kết thúc: 23/04/2020
Lượt xem:814
22861 /SNN-CCTL
Ngày bắt đầu: 20/03/2020
Ngày kết thúc: 20/04/2020
Lượt xem:784
23680/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 19/03/2020
Ngày kết thúc: 19/04/2020
Lượt xem:729
24850 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 17/03/2020
Ngày kết thúc: 17/04/2020
Lượt xem:805
25367/STP-NV1
Ngày bắt đầu: 16/03/2020
Ngày kết thúc: 16/04/2020
Lượt xem:828
26 250/SKHCN-QLCN
Ngày bắt đầu: 13/03/2020
Ngày kết thúc: 13/04/2020
Lượt xem:820
27.../TTr-SKHCN
Ngày bắt đầu: 13/03/2020
Ngày kết thúc: 13/04/2020
Lượt xem:841
28436/SVHTTDL-KHTC
Ngày bắt đầu: 04/03/2020
Ngày kết thúc: 04/04/2020
Lượt xem:731
29307/SLĐTBXH-KHTC
Ngày bắt đầu: 28/02/2020
Ngày kết thúc: 28/03/2020
Lượt xem:911
30582/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 25/02/2020
Ngày kết thúc: 25/03/2020
Lượt xem:876
31609/STNMT-CNTT
Ngày bắt đầu: 21/02/2020
Ngày kết thúc: 21/03/2020
Lượt xem:1132
32Số: /NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 19/02/2020
Ngày kết thúc: 19/03/2020
Lượt xem:958
33559 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 17/02/2020
Ngày kết thúc: 17/03/2020
Lượt xem:873
34129/SKHCN-QLCN
Ngày bắt đầu: 17/02/2020
Ngày kết thúc: 17/03/2020
Lượt xem:862
35377/SNN-CCCNTY
Ngày bắt đầu: 14/02/2020
Ngày kết thúc: 14/03/2020
Lượt xem:741
36188 /SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 10/02/2020
Ngày kết thúc: 10/03/2020
Lượt xem:989
37219/SVHTTDL-KHTC
Ngày bắt đầu: 07/02/2020
Ngày kết thúc: 07/03/2020
Lượt xem:867
38139/STP-NV1
Ngày bắt đầu: 06/02/2020
Ngày kết thúc: 06/03/2020
Lượt xem:859
39 205 /SVHTTDL-KHTC
Ngày bắt đầu: 05/02/2020
Ngày kết thúc: 05/03/2020
Lượt xem:830
40182/SLĐTBXH-NCC
Ngày bắt đầu: 04/02/2020
Ngày kết thúc: 04/03/2020
Lượt xem:888
41182/SLĐTBXH-NCC
Ngày bắt đầu: 04/02/2020
Ngày kết thúc: 04/03/2020
Lượt xem:857
4265/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 09/01/2020
Ngày kết thúc: 09/02/2020
Lượt xem:922
4303/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 02/01/2020
Ngày kết thúc: 02/02/2020
Lượt xem:886
444812/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 31/12/2019
Ngày kết thúc: 31/01/2020
Lượt xem:923
45.../SKHĐT-TĐ
Ngày bắt đầu: 19/12/2019
Ngày kết thúc: 19/01/2020
Lượt xem:1122
46.../UBND-TH
Ngày bắt đầu: 16/12/2019
Ngày kết thúc: 16/01/2020
Lượt xem:844
47 5715/STNMT-TNN
Ngày bắt đầu: 10/12/2019
Ngày kết thúc: 10/01/2020
Lượt xem:939
483309/SNN-CCTL
Ngày bắt đầu: 28/10/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2019
Lượt xem:965
492539/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 28/10/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2019
Lượt xem:933
50.../2020
Ngày bắt đầu: 28/10/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2019
Lượt xem:1120
12
DANH SÁCH CƠ QUAN
Thống kê truy cập
  • Đang online: 282
  • Hôm nay: 2192
  • Trong tuần: 273 729
  • Trong tháng: 950 196
  • Tất cả: 3 682 179