CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
13628/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 29/11/2022
Ngày kết thúc: 29/12/2022
Lượt xem:33
23231/SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 17/11/2022
Ngày kết thúc: 17/12/2022
Lượt xem:76
31308/STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 14/11/2022
Ngày kết thúc: 14/12/2022
Lượt xem:128
42602/SNV-TDDT&VTLT
Ngày bắt đầu: 08/11/2022
Ngày kết thúc: 08/12/2022
Lượt xem:137
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
13236/STC-QLCS
Ngày bắt đầu: 03/11/2022
Ngày kết thúc: 03/12/2022
Lượt xem:170
22546/SNV-TCCC
Ngày bắt đầu: 02/11/2022
Ngày kết thúc: 02/12/2022
Lượt xem:106
33024/SNN-TT
Ngày bắt đầu: 01/11/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:110
42646/SGDDT-GDTrH&CN-TX
Ngày bắt đầu: 01/11/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:116
5822/KCN-VP
Ngày bắt đầu: 13/10/2022
Ngày kết thúc: 13/11/2022
Lượt xem:154
6 2431/SGDDT-KHTC
Ngày bắt đầu: 11/10/2022
Ngày kết thúc: 11/11/2022
Lượt xem:173
73894/SKHĐT-KH
Ngày bắt đầu: 06/10/2022
Ngày kết thúc: 06/11/2022
Lượt xem:150
82893/STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 05/10/2022
Ngày kết thúc: 05/11/2022
Lượt xem:143
92230/SLĐTBXH-BTXH-PCTNXH
Ngày bắt đầu: 29/09/2022
Ngày kết thúc: 29/10/2022
Lượt xem:136
102433/SGDDT-KHTC
Ngày bắt đầu: 11/10/2022
Ngày kết thúc: 25/10/2022
Lượt xem:133
113809/STNMT-CCBVMT
Ngày bắt đầu: 16/09/2022
Ngày kết thúc: 16/10/2022
Lượt xem:176
122166/SCT-QLTM
Ngày bắt đầu: 14/09/2022
Ngày kết thúc: 14/10/2022
Lượt xem:148
13702/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 13/09/2022
Ngày kết thúc: 13/10/2022
Lượt xem:157
142023/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 09/09/2022
Ngày kết thúc: 09/10/2022
Lượt xem:160
153666/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 08/09/2022
Ngày kết thúc: 08/10/2022
Lượt xem:151
16687/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 08/09/2022
Ngày kết thúc: 08/10/2022
Lượt xem:162
172034/SGTVT-HTGT
Ngày bắt đầu: 06/09/2022
Ngày kết thúc: 06/10/2022
Lượt xem:242
183459/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 25/08/2022
Ngày kết thúc: 25/09/2022
Lượt xem:126
19935/STTTT-BCVT&CNTT
Ngày bắt đầu: 18/08/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:158
20936/STTTT-BCVT&CNTT
Ngày bắt đầu: 18/08/2022
Ngày kết thúc: 18/09/2022
Lượt xem:147
211896/SCT-QLCN
Ngày bắt đầu: 10/08/2022
Ngày kết thúc: 10/09/2022
Lượt xem:155
221314/STP-VP
Ngày bắt đầu: 10/08/2022
Ngày kết thúc: 10/09/2022
Lượt xem:146
232011/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 08/09/2022
Lượt xem:155
241727/SNV-TCCC
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:185
251815/SGDDT-MN&TH
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 02/09/2022
Lượt xem:137
26567/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 02/09/2022
Lượt xem:166
271967/SXD-QLN&PTĐT
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 02/09/2022
Lượt xem:158
282057/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 26/07/2022
Ngày kết thúc: 26/08/2022
Lượt xem:139
29505/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 13/07/2022
Ngày kết thúc: 13/08/2022
Lượt xem:168
302628/SYT-NV
Ngày bắt đầu: 12/07/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:145
311597/SGDDT-GDTrH&CN-TX
Ngày bắt đầu: 07/07/2022
Ngày kết thúc: 07/08/2022
Lượt xem:133
322498/SKHĐT-KH
Ngày bắt đầu: 06/07/2022
Ngày kết thúc: 06/08/2022
Lượt xem:138
331483/SLĐTBXH-VP
Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:153
341437/SLĐTBXH-BTXH-PCTNXH
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
Ngày kết thúc: 01/08/2022
Lượt xem:138
352929/VP-HCTC
Ngày bắt đầu: 01/07/2022
Ngày kết thúc: 01/08/2022
Lượt xem:133
362577/STNMT-BHĐ
Ngày bắt đầu: 24/06/2022
Ngày kết thúc: 24/07/2022
Lượt xem:141
371329/SLĐTBXH-Vldvl
Ngày bắt đầu: 21/06/2022
Ngày kết thúc: 21/07/2022
Lượt xem:146
381708/SNN-CCCNTY
Ngày bắt đầu: 21/06/2022
Ngày kết thúc: 21/07/2022
Lượt xem:151
391687/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 20/07/2022
Lượt xem:120
40666/STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 17/06/2022
Ngày kết thúc: 17/07/2022
Lượt xem:158
411359/SCT-VP
Ngày bắt đầu: 10/06/2022
Ngày kết thúc: 10/07/2022
Lượt xem:122
422075 /SYT-ATTP
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 06/07/2022
Lượt xem:410
431450/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 02/06/2022
Ngày kết thúc: 02/07/2022
Lượt xem:155
441631/UBND-TH
Ngày bắt đầu: 30/05/2022
Ngày kết thúc: 30/06/2022
Lượt xem:197
451282/SCT-QLTM
Ngày bắt đầu: 31/05/2022
Ngày kết thúc: 30/06/2022
Lượt xem:157
461839/SKHĐT-VP
Ngày bắt đầu: 25/05/2022
Ngày kết thúc: 25/06/2022
Lượt xem:1779
47611 /SKHCN-CCTĐC
Ngày bắt đầu: 23/05/2022
Ngày kết thúc: 23/06/2022
Lượt xem:152
48538 /STTTT-BCVT&CNTT
Ngày bắt đầu: 19/05/2022
Ngày kết thúc: 19/06/2022
Lượt xem:142
491044/SNV-TCCC
Ngày bắt đầu: 19/05/2022
Ngày kết thúc: 19/06/2022
Lượt xem:144
501120/SVHTTDL-QLVH&GĐ
Ngày bắt đầu: 16/05/2022
Ngày kết thúc: 16/06/2022
Lượt xem:134
1234567
DANH SÁCH CƠ QUAN
Thống kê truy cập
  • Đang online: 468
  • Hôm nay: 17285
  • Trong tuần: 244 216
  • Trong tháng: 1 443 493
  • Tất cả: 18768959