CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
13768/STNMT-VPĐKĐĐ
Ngày bắt đầu: 19/07/2024
Ngày kết thúc: 19/08/2024
Lượt xem:21
23688/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 18/07/2024
Ngày kết thúc: 18/08/2024
Lượt xem:19
31948/SXD-QLN&PTĐT
Ngày bắt đầu: 12/07/2024
Ngày kết thúc: 12/08/2024
Lượt xem:27
41555/SXD-QLN&PTĐT
Ngày bắt đầu: 08/07/2024
Ngày kết thúc: 08/08/2024
Lượt xem:31
53366/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 29/06/2024
Ngày kết thúc: 29/07/2024
Lượt xem:35
62167 /STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 29/06/2024
Ngày kết thúc: 29/07/2024
Lượt xem:32
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
11571/SLĐTBXH-LĐVLDN
Ngày bắt đầu: 21/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:45
21940 /STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 13/06/2024
Ngày kết thúc: 13/07/2024
Lượt xem:69
31473/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 10/07/2024
Lượt xem:82
41555/SXD-QLN&PTĐT
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 10/07/2024
Lượt xem:85
53514 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 09/06/2024
Ngày kết thúc: 09/07/2024
Lượt xem:47
61868 /STC-ĐT
Ngày bắt đầu: 06/06/2024
Ngày kết thúc: 06/07/2024
Lượt xem:48
71449/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 06/06/2024
Ngày kết thúc: 06/07/2024
Lượt xem:61
8783 /SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 06/06/2024
Ngày kết thúc: 06/07/2024
Lượt xem:116
91370/SNV-TCCC
Ngày bắt đầu: 04/06/2024
Ngày kết thúc: 04/07/2024
Lượt xem:70
102203/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 04/06/2024
Ngày kết thúc: 04/07/2024
Lượt xem:72
111358/SVHTTDL-QLTDTT
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:89
12847/STP-NV2
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 24/06/2024
Lượt xem:83
131266/SVHTTDL-QLTDTT
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 20/06/2024
Lượt xem:214
142531/CAT-PV01
Ngày bắt đầu: 13/05/2024
Ngày kết thúc: 13/06/2024
Lượt xem:261
151435 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 07/05/2024
Ngày kết thúc: 07/06/2024
Lượt xem:114
161138/SLĐTBXH-LĐVLDN
Ngày bắt đầu: 06/05/2024
Ngày kết thúc: 06/06/2024
Lượt xem:111
171053/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 03/06/2024
Lượt xem:181
181361 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 03/06/2024
Lượt xem:135
19553/TTBT-VP
Ngày bắt đầu: 25/04/2024
Ngày kết thúc: 25/05/2024
Lượt xem:116
201004/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 22/04/2024
Ngày kết thúc: 22/05/2024
Lượt xem:91
211789 /STNMT-CCBVMT
Ngày bắt đầu: 20/04/2024
Ngày kết thúc: 20/05/2024
Lượt xem:108
22574 /STTTT-BCVT&CNTT
Ngày bắt đầu: 17/04/2024
Ngày kết thúc: 17/05/2024
Lượt xem:193
231151 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 16/04/2024
Ngày kết thúc: 16/05/2024
Lượt xem:172
24941/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 16/04/2024
Ngày kết thúc: 16/05/2024
Lượt xem:132
251650/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 13/04/2024
Ngày kết thúc: 13/05/2024
Lượt xem:148
261111 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 12/05/2024
Lượt xem:151
27544/STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 11/04/2024
Ngày kết thúc: 11/05/2024
Lượt xem:125
281853/CAT-PV01
Ngày bắt đầu: 11/04/2024
Ngày kết thúc: 11/05/2024
Lượt xem:138
291395 /SKHĐT-KH
Ngày bắt đầu: 10/04/2024
Ngày kết thúc: 10/05/2024
Lượt xem:175
30841/SVHTTDL-QLTDTT
Ngày bắt đầu: 09/04/2024
Ngày kết thúc: 09/05/2024
Lượt xem:178
311443 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 03/05/2024
Lượt xem:2056
321510 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 03/05/2024
Lượt xem:167
33816/SGDĐT-GDTrH&CN-TX
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 03/05/2024
Lượt xem:181
34914/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 03/05/2024
Lượt xem:201
351140 /SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 03/05/2024
Lượt xem:113
361478 /STNMT-CCBVMT
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 03/05/2024
Lượt xem:177
37611/SGDĐT-GDTrH&CN-TX
Ngày bắt đầu: 16/03/2024
Ngày kết thúc: 16/04/2024
Lượt xem:177
38668 /SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 14/03/2024
Ngày kết thúc: 14/04/2024
Lượt xem:191
39499/SXD-QHKT
Ngày bắt đầu: 12/03/2024
Ngày kết thúc: 12/04/2024
Lượt xem:218
40523/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 06/03/2024
Ngày kết thúc: 06/04/2024
Lượt xem:1206
41515 /SXD-VP
Ngày bắt đầu: 05/03/2024
Ngày kết thúc: 05/04/2024
Lượt xem:159
42502/SXD-TTXD
Ngày bắt đầu: 04/03/2024
Ngày kết thúc: 04/04/2024
Lượt xem:180
43526 /SGDĐT-KHTC
Ngày bắt đầu: 02/03/2024
Ngày kết thúc: 02/04/2024
Lượt xem:256
44472/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 29/02/2024
Ngày kết thúc: 29/03/2024
Lượt xem:157
45459/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 29/02/2024
Ngày kết thúc: 29/03/2024
Lượt xem:189
46373/SNV-TTLTLS
Ngày bắt đầu: 24/02/2024
Ngày kết thúc: 24/03/2024
Lượt xem:214
47452/SNN-VP
Ngày bắt đầu: 24/02/2024
Ngày kết thúc: 24/03/2024
Lượt xem:201
48359/SLĐTBXH-NCC
Ngày bắt đầu: 09/02/2024
Ngày kết thúc: 09/03/2024
Lượt xem:223
49371/SNN-CCTL
Ngày bắt đầu: 07/02/2024
Ngày kết thúc: 07/03/2024
Lượt xem:990
50478/SYT-NV
Ngày bắt đầu: 03/02/2024
Ngày kết thúc: 03/03/2024
Lượt xem:1049
12345678910
DANH SÁCH CƠ QUAN
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1