Lượt xem: 2997

Triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành kế hoạch nhằm củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) gắn kết với hệ thống y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mầm non, học sinh (sau đây gọi chung là học sinh).

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể như sau: 100% chính quyền các cấp ở địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng cơ chế quản lý và phương thức hoạt động y tế trường học phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương; 100% cơ sở giáo dục có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học (nhân viên chuyên trách hoặc phân công nhân viên kiêm nhiệm theo dõi công tác y tế trường học) hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương; 100% cơ sở y tế các huyện, thị xã, thành phố có phân công cán bộ phụ trách, kiêm nhiệm công tác y tế trường học; 100% UBND các huyện, thị xã, thành phố có cơ chế phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; 100% cơ sở giáo dục và cơ sở y tế các huyện, thị xã, thành phố có cơ chế phối hợp về công tác y tế trường học; 98% cán bộ phụ trách công tác y tế trường học ở các phòng giáo dục đào tạo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức quản lý về y tế trường học; 100% nhân viên y tế trường học trong các cơ sở giáo dục và y tế cơ sở được tham gia bồi dưỡng về công tác y tế trường học dành cho từng đối tượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm; 98% cơ sở giáo dục được bảo đảm điều kiện làm việc tối thiểu cho công tác y tế trường học được trang bị phòng y tế, giường, trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu thông thường, thuốc thiết yếu và nguồn kinh phí trích lại từ bảo hiểm y tế dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh; 100% cơ sở giáo dục công lập được bố trí nguồn kinh phí hoạt động y tế trường học từ ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục, y tế hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành; 100% cơ sở giáo dục lồng ghép thực hiện Chương trình này với việc thực hiện Đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực trong các trường mầm non và phổ thông các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch có liên quan.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, kế hoạch đề ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh; Rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục; Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và huy động xã hội hóa về y tế trường học trong các cơ sở giáo dục; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và toàn xã hội về chính sách y tế trường học trong các cơ sở giáo dục; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học; Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện công tác y tế trường học./.

Hữu Tri

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
 • Du lịch Bình Thuận
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 155
 • Hôm nay: 6749
 • Trong tuần: 189 141
 • Trong tháng: 871 726
 • Tất cả: 20611782