Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 2952

 

(binhthuan.gov.vn) UBND tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

 

Kế hoạch với mục đích tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, giúp công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại Nhân dân. Đồng thời, thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Việt Nam; chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, của tỉnh Bình Thuận nói riêng đến các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thông tin cho Nhân dân trong tỉnh biết về tình hình thế giới.

 

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các hoạt động thông tin đối ngoại phải được triển khai bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại. Cần chú trọng công tác tuyên truyền, cung cấp và tiếp nhận thông tin, giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, việc tổ chức quán triệt các hoạt động thông tin đối ngoại phải được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và phù hợp tình hình thực tế địa phương; được triển khai chủ động, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức có liên quan, chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại, đồng thời định hướng dư luận, đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch nhằm phá hoại uy tín, hình ảnh đất nước và của tỉnh.

 

Về nội dung thực hiện, Kế hoạch cũng đề ra một số công việc cụ thể: Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại; xây dựng và quảng bá hình ảnh của tỉnh Bình Thuận; cung cấp thông tin chính thống, phản bác thông tin sai lệch; tuyên truyền về các nỗ lực, thành tựu Việt Nam và của tỉnh trong bảo đảm quyền con người.

Phạm Huệ

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1