Lượt xem: 1214

Xây dựng nông thôn mới phải bảo đảm chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích

(binhthuan.gov.vn) Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay tỉnh ta đã triển khai thực hiện khá toàn diện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, do đó đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh được cải thiện, bộ mặt nông thôn mới có chuyển biến tích cực.

Trong năm 2022, UBND tỉnh đã triển khai đầy đủ và cơ bản hoàn thành hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Các Sở ngành đã phối hợp với các địa phương tập trung hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đây được xem là một chủ trương đúng đắn, đã đi vào thực tế cuộc sống của người dân và chính quyền địa phương, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Đồng thời, triển khai các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào các khâu sản xuất và tổ chức liên kết phát triển nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, hiệu quả và bền vững. Đã triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng, sản phẩm, gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó, có chú trọng xây dựng mô hình sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ gia với doanh nghiệp. Phát triển giao thông nông thôn, giáo dục ở nông thôn, y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn…

Với mục tiêu đến năm 2023, tỉnh ta có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 73/93 xã, đạt 78,5%; 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 13 xã. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, định hướng, nội dung về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, gắn với thực hiện phòng trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh; góp phần nâng cao nhận thức và cải thiện năng lực cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các nông sản chủ lực ở địa phương, trên cơ sở áp dụng công nghệ thông minh, cơ giới hóa vào sản xuất; thúc đẩy liên doanh, liên kết hình thành chuỗi giá trị, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn. Vận động, khuyến khích người dân tham gia, đóng góp xây dựng nông thôn mới theo hình thức tự nguyện, không huy động quá sức dân và để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản của Chương trình; vận động các tổ chức kinh tế đăng ký hỗ trợ địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các tiêu chí về đời sống người dân, môi trường, văn hoá và an ninh trật tự. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tiếp tục thực hiện nâng chuẩn chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, phải bảo đảm chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích.

Nguyễn Phương

Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
 • Du lịch Bình Thuận
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 219
 • Hôm nay: 18235
 • Trong tuần: 245 166
 • Trong tháng: 1 444 443
 • Tất cả: 18769909