“GIỮ TRỌN LỀ THỀ ĐẢNG VIÊN”

Vừa qua Chi bộ Quân sự phường Đức Thắng tổ chức học tập quán triệt Chuyên đề “GIỮ TRỌN LỀ THỜI ĐẢNG VIÊN” lời cam kết trang trọng của mỗi đảng viên với Đảng và với Nhân dân. Giữ trọn lời thề đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi đảng viên để đảm bảo sự đoàn kết và sứ mạnh của Đảng trong quá trình xây dựng đất nước.

Để “Giữ trọn lời thề đảng viên”, mỗi đảng viên cần tuân thủ những nguyên tắc và tiêu chuẩn.

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và Nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Như vậy “GIỮ TRỌN LỀ THỜI ĐẢNG VIÊN” là trách nhiệm của từng Đảng viên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Đảng và đất nước.

 

 

Tường Vân

Tường Vân
Tin liên quan
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 3179
  • Trong tuần: 41 381
  • Tháng hiện tại: 180 345
  • Tổng lượt truy cập: 2918656
Đăng nhập