Lượt xem: 1431

La Gi tăng cường các biện pháp triển khai Đề án 06

(binhthuan.gov.vn) Theo thị xã La Gi, qua rà soát tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn, một số nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nguy cơ chậm tiến độ như: Dữ liệu còn phân tán, chưa đầy đủ, chưa đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, chưa được kết nối chia sẻ; nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin ở mức cao và luôn thường trực; nguồn nhân lực chuyển đổi số, nhất là nhân lực chất lượng cao còn thiếu; tỷ lệ hồ sơ trên Cổng dịch vụ công còn thấp...

Để tăng cường các biện pháp triển khai Đề án 06 trên địa bàn, địa phương này đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường rà soát toàn diện các văn bản được UBND tỉnh, UBND thị xã, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, thị xã ban hành và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của các bộ, ngành liên quan đến Đề án 06 để chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện Đề án 06, thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06 các cấp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực và địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự nghiên cứu, sử dụng phù hợp, hiệu quả 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu người dân phải xuất trình số hộ khẩu, số tạm trú theo đúng quy định. Vận động, hướng dẫn công dân làm thủ tục cấp CCCD đối với các trường hợp còn sử dụng CMND khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Tổ chức đẩy mạnh triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án 06 và 29 dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 422, ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, khẩn trương rà soát, tham mưu bãi bỏ hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền đối với các quy định yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để sử dụng thẻ CCCD, tài khoản định danh điện tử, dữ liệu dân cư để thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng lộ trình đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới nhiều hình thức (pano, áp phích - poster, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa các cấp...). Tạo mã QR code để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công.

TT Dân

Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 273
 • Hôm nay: 28266
 • Trong tuần: 283 285
 • Trong tháng: 1 004 837
 • Tất cả: 22218742