CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
11940 /STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 13/06/2024
Ngày kết thúc: 13/07/2024
Lượt xem:14
21473/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 10/07/2024
Lượt xem:18
31555/SXD-QLN&PTĐT
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 10/07/2024
Lượt xem:17
41868 /STC-ĐT
Ngày bắt đầu: 06/06/2024
Ngày kết thúc: 06/07/2024
Lượt xem:20
51449/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 06/06/2024
Ngày kết thúc: 06/07/2024
Lượt xem:19
6783 /SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 06/06/2024
Ngày kết thúc: 06/07/2024
Lượt xem:26
71370/SNV-TCCC
Ngày bắt đầu: 04/06/2024
Ngày kết thúc: 04/07/2024
Lượt xem:31
82203/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 04/06/2024
Ngày kết thúc: 04/07/2024
Lượt xem:22
91358/SVHTTDL-QLTDTT
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:40
10847/STP-NV2
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 24/06/2024
Lượt xem:53
111266/SVHTTDL-QLTDTT
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 20/06/2024
Lượt xem:120
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
12531/CAT-PV01
Ngày bắt đầu: 13/05/2024
Ngày kết thúc: 13/06/2024
Lượt xem:98
21435 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 07/05/2024
Ngày kết thúc: 07/06/2024
Lượt xem:75
31138/SLĐTBXH-LĐVLDN
Ngày bắt đầu: 06/05/2024
Ngày kết thúc: 06/06/2024
Lượt xem:68
41053/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 03/06/2024
Lượt xem:116
51361 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 03/06/2024
Lượt xem:90
6553/TTBT-VP
Ngày bắt đầu: 25/04/2024
Ngày kết thúc: 25/05/2024
Lượt xem:88
71004/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 22/04/2024
Ngày kết thúc: 22/05/2024
Lượt xem:61
81789 /STNMT-CCBVMT
Ngày bắt đầu: 20/04/2024
Ngày kết thúc: 20/05/2024
Lượt xem:70
9574 /STTTT-BCVT&CNTT
Ngày bắt đầu: 17/04/2024
Ngày kết thúc: 17/05/2024
Lượt xem:121
101151 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 16/04/2024
Ngày kết thúc: 16/05/2024
Lượt xem:135
11941/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 16/04/2024
Ngày kết thúc: 16/05/2024
Lượt xem:99
121650/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 13/04/2024
Ngày kết thúc: 13/05/2024
Lượt xem:104
131111 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 12/04/2024
Ngày kết thúc: 12/05/2024
Lượt xem:98
14544/STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 11/04/2024
Ngày kết thúc: 11/05/2024
Lượt xem:87
151853/CAT-PV01
Ngày bắt đầu: 11/04/2024
Ngày kết thúc: 11/05/2024
Lượt xem:109
161395 /SKHĐT-KH
Ngày bắt đầu: 10/04/2024
Ngày kết thúc: 10/05/2024
Lượt xem:133
17841/SVHTTDL-QLTDTT
Ngày bắt đầu: 09/04/2024
Ngày kết thúc: 09/05/2024
Lượt xem:140
181443 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 03/05/2024
Lượt xem:2024
191510 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 03/05/2024
Lượt xem:126
20816/SGDĐT-GDTrH&CN-TX
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 03/05/2024
Lượt xem:139
21914/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 03/05/2024
Lượt xem:155
221140 /SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 03/05/2024
Lượt xem:84
231478 /STNMT-CCBVMT
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 03/05/2024
Lượt xem:116
24611/SGDĐT-GDTrH&CN-TX
Ngày bắt đầu: 16/03/2024
Ngày kết thúc: 16/04/2024
Lượt xem:115
25668 /SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 14/03/2024
Ngày kết thúc: 14/04/2024
Lượt xem:129
26499/SXD-QHKT
Ngày bắt đầu: 12/03/2024
Ngày kết thúc: 12/04/2024
Lượt xem:178
27523/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 06/03/2024
Ngày kết thúc: 06/04/2024
Lượt xem:1169
28515 /SXD-VP
Ngày bắt đầu: 05/03/2024
Ngày kết thúc: 05/04/2024
Lượt xem:125
29502/SXD-TTXD
Ngày bắt đầu: 04/03/2024
Ngày kết thúc: 04/04/2024
Lượt xem:128
30526 /SGDĐT-KHTC
Ngày bắt đầu: 02/03/2024
Ngày kết thúc: 02/04/2024
Lượt xem:205
31472/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 29/02/2024
Ngày kết thúc: 29/03/2024
Lượt xem:129
32459/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 29/02/2024
Ngày kết thúc: 29/03/2024
Lượt xem:155
33373/SNV-TTLTLS
Ngày bắt đầu: 24/02/2024
Ngày kết thúc: 24/03/2024
Lượt xem:158
34452/SNN-VP
Ngày bắt đầu: 24/02/2024
Ngày kết thúc: 24/03/2024
Lượt xem:175
35359/SLĐTBXH-NCC
Ngày bắt đầu: 09/02/2024
Ngày kết thúc: 09/03/2024
Lượt xem:189
36371/SNN-CCTL
Ngày bắt đầu: 07/02/2024
Ngày kết thúc: 07/03/2024
Lượt xem:956
37478/SYT-NV
Ngày bắt đầu: 03/02/2024
Ngày kết thúc: 03/03/2024
Lượt xem:1023
38252 /SLĐTBXH-LĐVLDN
Ngày bắt đầu: 27/01/2024
Ngày kết thúc: 27/02/2024
Lượt xem:203
3955/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 24/01/2024
Ngày kết thúc: 24/02/2024
Lượt xem:193
40169 /SGDĐT-KHTC
Ngày bắt đầu: 20/01/2024
Ngày kết thúc: 20/02/2024
Lượt xem:267
41235 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 20/01/2024
Ngày kết thúc: 20/02/2024
Lượt xem:241
42178/SNN-VP
Ngày bắt đầu: 19/01/2024
Ngày kết thúc: 19/02/2024
Lượt xem:246
4346/STP-NV3
Ngày bắt đầu: 18/01/2024
Ngày kết thúc: 18/02/2024
Lượt xem:224
4446/SNV-TCCC
Ngày bắt đầu: 11/01/2024
Ngày kết thúc: 11/02/2024
Lượt xem:199
4540 /SGDĐT-KHTC
Ngày bắt đầu: 08/01/2024
Ngày kết thúc: 08/02/2024
Lượt xem:321
464155/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 29/11/2023
Ngày kết thúc: 29/12/2023
Lượt xem:3825
475591 /STNMT-CCBVMT
Ngày bắt đầu: 28/11/2023
Ngày kết thúc: 28/12/2023
Lượt xem:1269
483696/SNN-CCCNTY
Ngày bắt đầu: 22/11/2023
Ngày kết thúc: 22/12/2023
Lượt xem:499
492927/SNV-TTLTLS
Ngày bắt đầu: 18/11/2023
Ngày kết thúc: 18/12/2023
Lượt xem:226
503805/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 04/11/2023
Ngày kết thúc: 04/12/2023
Lượt xem:344
123456789
DANH SÁCH CƠ QUAN
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1