Bình Thuận ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 281

Ngày 09/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1013/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Bộ tiêu chí áp dụng đối với 18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận và 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (trong đó, Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh chỉ thực hiện đánh giá, xếp loại nhưng không xếp hạng chung với các cơ quan, đơn vị còn lại).

Tổng điểm Bộ tiêu chí đánh giá sở, ngành, cấp huyện là 100 điểm, trong đó: Đánh giá qua kết quả thực hiện: 75 điểm; khảo sát cán bộ, công chức đánh giá về thực hiện CCHC: 15 điểm; khảo sát độc lập người dân, tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 10 điểm. Chỉ số chung về đánh giá, xếp loại là tỷ lệ % điểm số đạt được so với điểm chuẩn tối đa, căn cứ xếp loại như sau: Xếp loại Tốt: Có chỉ số chung đạt từ 80% trở lên; xếp loại Khá: Có chỉ số chung đạt từ 65% đến dưới 80%; xếp loại Trung bình: Có chỉ số chung đạt từ 50% đến dưới 65%; xếp loại Kém: Có chỉ số chung đạt dưới 50%.

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc và hàng năm phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định, đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; xây dựng Kế hoạch khảo sát, điều tra xã hội học lấy ý kiến cán bộ, công chức và khảo sát độc lập người dân, doanh nghiệp để phục vụ đánh giá nội dung có liên quan chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố và triển khai cập nhật Bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định này trên phần mềm đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính hàng năm được triển khai. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm ban hành quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với UBND các xã, phường, thị trấn và triển khai thực hiện tại địa phương./.

                                                               (Đính kèm Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh) 

Mục kèm theo  Tải về

                                                                                             Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1