Sở Tư pháp phối hợp tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Lượt xem: 143


Thực hiện Công văn số 3677/UBND-NCKSTTHC ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh về việc tham mưu tự kiểm tra và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành y tế và theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 4314/SYT-VP ngày 03/10/2023. Qua nghiên cứu hồ sơ và kết quả công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1886/STP-NV1 ngày 10/10/2023 về việc phối hợp tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, cụ thể như sau:


Về số lượng văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế: Qua tự kiểm tra 25 Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 31/10/2022 đến ngày 30/9/2023 còn hiệu lực pháp luật; ngoài 04 Quyết định theo kết quả thống kê của Sở Y tế (gồm: Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 19/2023/QĐ UBND ngày 20/9/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận), Sở Tư pháp đề nghị bổ sung 01 Quyết định có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế: Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 Ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 


Qua tự kiểm tra, các Quyết định của UBND tỉnh đã được ban hành đúng thẩm quyền, bảo đảm về căn cứ pháp lý ban hành văn bản; nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày và trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản phù hợp với quy định pháp luật./.

 


Phương Đặng

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 15836
 • Trong tuần: 120 683
 • Tháng hiện tại: 459 767
 • Tổng lượt truy cập: 27724961