CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
13180 /STC-ĐT
Ngày bắt đầu: 21/09/2023
Ngày kết thúc: 21/10/2023
Lượt xem:14
23170 /STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 20/09/2023
Ngày kết thúc: 20/10/2023
Lượt xem:17
32393/SXD-QHKT
Ngày bắt đầu: 15/09/2023
Ngày kết thúc: 15/10/2023
Lượt xem:19
42842/SNN-CCTL
Ngày bắt đầu: 15/09/2023
Ngày kết thúc: 15/10/2023
Lượt xem:15
53015 /STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 08/09/2023
Ngày kết thúc: 08/10/2023
Lượt xem:30
62331/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 08/09/2023
Ngày kết thúc: 08/10/2023
Lượt xem:25
71609/STP-NV1
Ngày bắt đầu: 01/09/2023
Ngày kết thúc: 01/10/2023
Lượt xem:28
81124 /SKHCN-QLCN
Ngày bắt đầu: 01/09/2023
Ngày kết thúc: 01/10/2023
Lượt xem:38
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
12761/STNMT-TTr
Ngày bắt đầu: 15/08/2023
Ngày kết thúc: 15/09/2023
Lượt xem:62
2732/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 09/08/2023
Ngày kết thúc: 09/09/2023
Lượt xem:2116
33585/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 08/08/2023
Ngày kết thúc: 08/09/2023
Lượt xem:847
41820 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 05/08/2023
Ngày kết thúc: 05/09/2023
Lượt xem:3759
5982 /SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 04/08/2023
Ngày kết thúc: 04/09/2023
Lượt xem:49
63428 /STNMT-CCBVMT
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:16
72522/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:62
81915/SNV-TDĐT&VTLT
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:54
93435/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:63
101932/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 27/07/2023
Ngày kết thúc: 27/08/2023
Lượt xem:84
11Số: 2411 /STC-ĐT
Ngày bắt đầu: 26/07/2023
Ngày kết thúc: 26/08/2023
Lượt xem:69
121804 /SNV-TDĐT&VTLT
Ngày bắt đầu: 21/07/2023
Ngày kết thúc: 21/08/2023
Lượt xem:61
13655/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 19/07/2023
Ngày kết thúc: 19/08/2023
Lượt xem:64
14903 /SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 19/07/2023
Ngày kết thúc: 19/08/2023
Lượt xem:74
15Số: 2191 /STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 12/07/2023
Ngày kết thúc: 12/08/2023
Lượt xem:92
16876 /SKHCN-QLKH
Ngày bắt đầu: 11/07/2023
Ngày kết thúc: 11/08/2023
Lượt xem:68
172078 /STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 03/07/2023
Ngày kết thúc: 03/08/2023
Lượt xem:78
182748/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 01/07/2023
Ngày kết thúc: 01/08/2023
Lượt xem:71
1978/LMHTX
Ngày bắt đầu: 29/06/2023
Ngày kết thúc: 29/07/2023
Lượt xem:69
201628/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 27/06/2023
Ngày kết thúc: 27/07/2023
Lượt xem:71
211595/SXD-QLN&PTĐT
Ngày bắt đầu: 23/06/2023
Ngày kết thúc: 23/07/2023
Lượt xem:82
222612 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 23/06/2023
Ngày kết thúc: 23/07/2023
Lượt xem:84
23251/BTĐKT
Ngày bắt đầu: 12/06/2023
Ngày kết thúc: 12/07/2023
Lượt xem:151
242179 /SKHĐT-KH
Ngày bắt đầu: 07/06/2023
Ngày kết thúc: 07/07/2023
Lượt xem:88
251379 /SXD-VP
Ngày bắt đầu: 01/06/2023
Ngày kết thúc: 01/07/2023
Lượt xem:101
261269/SGTVT-QLVTPTNL
Ngày bắt đầu: 22/05/2023
Ngày kết thúc: 22/06/2023
Lượt xem:619
27825/STP-NV1
Ngày bắt đầu: 18/05/2023
Ngày kết thúc: 18/06/2023
Lượt xem:535
281457 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 17/06/2023
Lượt xem:885
291767/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 28/04/2023
Ngày kết thúc: 28/05/2023
Lượt xem:722
301153/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 28/04/2023
Ngày kết thúc: 28/05/2023
Lượt xem:1146
311179/SNC-CCTL
Ngày bắt đầu: 28/04/2023
Ngày kết thúc: 28/05/2023
Lượt xem:726
32624/STTTT-VP
Ngày bắt đầu: 25/04/2023
Ngày kết thúc: 25/05/2023
Lượt xem:856
33457 /SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 19/04/2023
Ngày kết thúc: 19/05/2023
Lượt xem:1055
341521/STNMT-TTr
Ngày bắt đầu: 18/04/2023
Ngày kết thúc: 18/05/2023
Lượt xem:918
351032/SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 14/04/2023
Ngày kết thúc: 14/05/2023
Lượt xem:752
361105 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 27/03/2023
Ngày kết thúc: 27/04/2023
Lượt xem:1080
37 746/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 21/03/2023
Ngày kết thúc: 21/04/2023
Lượt xem:1031
381010/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 20/03/2023
Ngày kết thúc: 20/04/2023
Lượt xem:1271
39688/SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 15/03/2023
Ngày kết thúc: 15/04/2023
Lượt xem:3132
401345/CTBT-TTHT
Ngày bắt đầu: 04/03/2023
Ngày kết thúc: 04/04/2023
Lượt xem:1300
41673/SKHĐT-KH
Ngày bắt đầu: 01/03/2023
Ngày kết thúc: 01/04/2023
Lượt xem:2707
42693 /SKHĐT-KH
Ngày bắt đầu: 01/03/2023
Ngày kết thúc: 01/04/2023
Lượt xem:3060
43360/SGDĐT-KHTC
Ngày bắt đầu: 24/02/2023
Ngày kết thúc: 24/03/2023
Lượt xem:2118
44510 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 24/02/2023
Ngày kết thúc: 24/03/2023
Lượt xem:2122
45 220/STP-NV1
Ngày bắt đầu: 21/02/2023
Ngày kết thúc: 21/03/2023
Lượt xem:3043
46446 /STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 17/02/2023
Ngày kết thúc: 17/03/2023
Lượt xem:2889
47 226/STP-NV2
Ngày bắt đầu: 17/02/2023
Ngày kết thúc: 17/03/2023
Lượt xem:2403
485623/SYT-DS
Ngày bắt đầu: 15/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:1157
49289/SGDĐT-MN&TH
Ngày bắt đầu: 14/02/2023
Ngày kết thúc: 14/03/2023
Lượt xem:2459
50239/SVHTTDL-QLDL
Ngày bắt đầu: 08/02/2023
Ngày kết thúc: 08/03/2023
Lượt xem:2675
12345678
DANH SÁCH CƠ QUAN
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1115
  • Trong tuần: 97 638
  • Tháng hiện tại: 471 286
  • Tổng lượt truy cập: 26804340