CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1526 /SGDĐT-KHTC
Ngày bắt đầu: 02/03/2024
Ngày kết thúc: 02/04/2024
Lượt xem:7
2472/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 29/02/2024
Ngày kết thúc: 29/03/2024
Lượt xem:10
3459/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 29/02/2024
Ngày kết thúc: 29/03/2024
Lượt xem:12
4373/SNV-TTLTLS
Ngày bắt đầu: 24/02/2024
Ngày kết thúc: 24/03/2024
Lượt xem:28
5452/SNN-VP
Ngày bắt đầu: 24/02/2024
Ngày kết thúc: 24/03/2024
Lượt xem:24
6359/SLĐTBXH-NCC
Ngày bắt đầu: 09/02/2024
Ngày kết thúc: 09/03/2024
Lượt xem:32
7371/SNN-CCTL
Ngày bắt đầu: 07/02/2024
Ngày kết thúc: 07/03/2024
Lượt xem:772
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1478/SYT-NV
Ngày bắt đầu: 03/02/2024
Ngày kết thúc: 03/03/2024
Lượt xem:897
2252 /SLĐTBXH-LĐVLDN
Ngày bắt đầu: 27/01/2024
Ngày kết thúc: 27/02/2024
Lượt xem:46
355/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 24/01/2024
Ngày kết thúc: 24/02/2024
Lượt xem:70
4169 /SGDĐT-KHTC
Ngày bắt đầu: 20/01/2024
Ngày kết thúc: 20/02/2024
Lượt xem:69
5235 /STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 20/01/2024
Ngày kết thúc: 20/02/2024
Lượt xem:66
6178/SNN-VP
Ngày bắt đầu: 19/01/2024
Ngày kết thúc: 19/02/2024
Lượt xem:50
746/STP-NV3
Ngày bắt đầu: 18/01/2024
Ngày kết thúc: 18/02/2024
Lượt xem:49
846/SNV-TCCC
Ngày bắt đầu: 11/01/2024
Ngày kết thúc: 11/02/2024
Lượt xem:69
940 /SGDĐT-KHTC
Ngày bắt đầu: 08/01/2024
Ngày kết thúc: 08/02/2024
Lượt xem:145
104155/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 29/11/2023
Ngày kết thúc: 29/12/2023
Lượt xem:3743
115591 /STNMT-CCBVMT
Ngày bắt đầu: 28/11/2023
Ngày kết thúc: 28/12/2023
Lượt xem:1122
123696/SNN-CCCNTY
Ngày bắt đầu: 22/11/2023
Ngày kết thúc: 22/12/2023
Lượt xem:358
132927/SNV-TTLTLS
Ngày bắt đầu: 18/11/2023
Ngày kết thúc: 18/12/2023
Lượt xem:126
143805/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 04/11/2023
Ngày kết thúc: 04/12/2023
Lượt xem:175
155175/STNMT-BHĐ
Ngày bắt đầu: 30/10/2023
Ngày kết thúc: 30/11/2023
Lượt xem:130
162747/SNV-TTr
Ngày bắt đầu: 30/10/2023
Ngày kết thúc: 30/11/2023
Lượt xem:148
172652/SNV-TDĐT&VTLT
Ngày bắt đầu: 21/10/2023
Ngày kết thúc: 21/11/2023
Lượt xem:111
181367 /SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 19/10/2023
Ngày kết thúc: 19/11/2023
Lượt xem:103
195052/CAT-PA04
Ngày bắt đầu: 12/10/2023
Ngày kết thúc: 12/11/2023
Lượt xem:144
203162/SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 11/10/2023
Ngày kết thúc: 11/11/2023
Lượt xem:166
215030/CAT-PA03
Ngày bắt đầu: 10/10/2023
Ngày kết thúc: 10/11/2023
Lượt xem:167
223427/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 10/10/2023
Ngày kết thúc: 10/11/2023
Lượt xem:130
233409/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 06/10/2023
Ngày kết thúc: 06/11/2023
Lượt xem:127
24126/LMHTX
Ngày bắt đầu: 03/10/2023
Ngày kết thúc: 03/11/2023
Lượt xem:122
252999//SNN-VP
Ngày bắt đầu: 29/09/2023
Ngày kết thúc: 29/10/2023
Lượt xem:123
263180 /STC-ĐT
Ngày bắt đầu: 21/09/2023
Ngày kết thúc: 21/10/2023
Lượt xem:133
273170 /STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 20/09/2023
Ngày kết thúc: 20/10/2023
Lượt xem:137
282393/SXD-QHKT
Ngày bắt đầu: 15/09/2023
Ngày kết thúc: 15/10/2023
Lượt xem:171
292842/SNN-CCTL
Ngày bắt đầu: 15/09/2023
Ngày kết thúc: 15/10/2023
Lượt xem:139
303015 /STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 08/09/2023
Ngày kết thúc: 08/10/2023
Lượt xem:211
312331/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 08/09/2023
Ngày kết thúc: 08/10/2023
Lượt xem:144
321609/STP-NV1
Ngày bắt đầu: 01/09/2023
Ngày kết thúc: 01/10/2023
Lượt xem:228
331124 /SKHCN-QLCN
Ngày bắt đầu: 01/09/2023
Ngày kết thúc: 01/10/2023
Lượt xem:158
34393/BTĐKT
Ngày bắt đầu: 18/09/2023
Ngày kết thúc: 29/09/2023
Lượt xem:108
352761/STNMT-TTr
Ngày bắt đầu: 15/08/2023
Ngày kết thúc: 15/09/2023
Lượt xem:181
36732/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 09/08/2023
Ngày kết thúc: 09/09/2023
Lượt xem:2263
373585/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 08/08/2023
Ngày kết thúc: 08/09/2023
Lượt xem:975
381820 /STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 05/08/2023
Ngày kết thúc: 05/09/2023
Lượt xem:4210
39982 /SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 04/08/2023
Ngày kết thúc: 04/09/2023
Lượt xem:186
403428 /STNMT-CCBVMT
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:194
412522/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:175
421915/SNV-TDĐT&VTLT
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:148
433435/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:169
441932/SXD-QLXD&HTKT
Ngày bắt đầu: 27/07/2023
Ngày kết thúc: 27/08/2023
Lượt xem:200
45Số: 2411 /STC-ĐT
Ngày bắt đầu: 26/07/2023
Ngày kết thúc: 26/08/2023
Lượt xem:166
461804 /SNV-TDĐT&VTLT
Ngày bắt đầu: 21/07/2023
Ngày kết thúc: 21/08/2023
Lượt xem:182
47655/BDT-NV
Ngày bắt đầu: 19/07/2023
Ngày kết thúc: 19/08/2023
Lượt xem:158
48903 /SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 19/07/2023
Ngày kết thúc: 19/08/2023
Lượt xem:191
49Số: 2191 /STC-HCSN
Ngày bắt đầu: 12/07/2023
Ngày kết thúc: 12/08/2023
Lượt xem:203
50876 /SKHCN-QLKH
Ngày bắt đầu: 11/07/2023
Ngày kết thúc: 11/08/2023
Lượt xem:183
123456789
DANH SÁCH CƠ QUAN
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1