Tình hình thu, chi ngân sách trong tháng 11/2023
Lượt xem: 419

(binhthuan.gov.vn) Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê tỉnh, tính đến hết tháng 11/2023, thu ngân sách toàn tỉnh đã đạt hơn 92% dự toán của năm. Tuy nhiên, con số này giảm 10,18% so với cùng kỳ.

Cụ thể, ước thu ngân sách tháng 11 đạt 500 tỷ đồng, giảm 12,82% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng năm 2023 ước đạt 9.277,66 tỷ đồng, đạt 92,72% dự toán năm và giảm 10,18% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa 8.276,01 tỷ đồng, đạt 96,17% dự toán năm, giảm 11,92%. Trong tổng thu ngân sách gồm: thu thuế, phí và thu khác 7.606,42 tỷ đồng, đạt 102,72% dự toán năm, giảm 6,70%; thu tiền nhà, đất 669,59 tỷ đồng, đạt 55,75% dự toán năm, giảm 46,17% (trong đó thu tiền sử dụng đất 493,23 tỷ đồng, đạt 49,32% dự toán năm, giảm 47,78% so với cùng kỳ năm trước); thu thuế xuất nhập khẩu 1.001,65 tỷ đồng, đạt 71,55% dự toán toán năm và tăng 7,37% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng khối huyện, thị xã, thành phố kết quả thu tháng 11 ước đạt 234 tỷ đồng, luỹ kế 11 tháng năm 2023 ước đạt 3.481,59 tỷ đồng, đạt 103,93% dự toán năm, giảm 15,97% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Phan Thiết 1.235,21 tỷ đồng (đạt 82,90% dự toán, giảm 23,29%); La Gi 272,82 tỷ đồng (đạt 121,25% dự toán, giảm 25,14%); Tuy Phong 294,99 tỷ đồng (đạt 109,26% dự toán, giảm 12,81%); Bắc Bình 419,80 tỷ đồng (đạt 142,31% dự toán, tăng 8,09%); Hàm Thuận Bắc 398,94 tỷ đồng (đạt 130,80% dự toán, giảm 12,51%); Hàm Thuận Nam 307,83 tỷ đồng (đạt 123,13% dự toán, giảm 4,69%); Tánh Linh 117,89 tỷ đồng (đạt 121,53% dự toán, giảm 5,56%); Đức Linh 173,72 tỷ đồng (đạt 151,06% dự toán, giảm 4,08%); Hàm Tân 230,73 tỷ đồng (đạt 82,40% dự toán, giảm 23,81%) và Phú Quý thu 29,66 tỷ đồng (đạt 128,97% dự toán, giảm 45,37%).

Tổng chi trong tháng ước đạt 1.139,98 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2023 ước đạt 13.308,41 tỷ đồng; chi ngân sách nhà nước ước đạt 8.272,03 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển 2.063,98 tỷ đồng; chi thường xuyên 6.207,12 tỷ đồng; chi chuyển giao ngân sách 5.033,13 tỷ đồng và trả nợ gốc 3,26 tỷ đồng./.

Hữu Tri

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1